Grannehjelpa

Stiftelsen Grannehjelpa får 40.000 kroner til kamera og fotoutstyr.

Stiftinga Grannehjelpa er frivilligsentralen i Kvam. Sentralen skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersonar og frivillige organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet. Grannehjelpa er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker. Grannehjelpa er i gang med et videodokumentasjonsprosjekt “Eldre i kontakt med lokalsamfunn” hvor målet er møter mellom eldre på institusjon og barn og unge. Virkemiddelet er produksjon og framsyning av filmer. Barn og unge produserer filmer som skal vises på alle eldreinstitusjoner i kommunen. De samarbeider med skoler, konfirmanter, ungdomsklubber, frivillige lag og organisasjoner om produksjon og distribusjon. Produksjonene kan bestå av å dokumentere 17. mai- feiring, jaktturer, fotballkamp, gudstjeneste, nye vegprosjekt – hverdagsliv og fest i nærmiljøet. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler til kamera- og fotoutstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?