Gravhaugsområdet Vardehaug

Ski Historielag får 150.000 kroner for å tilrettelegge Vardehaug for publikum.

Ski Historielag ønsker å skilte samt tilrettelegg for publikum, et fredet gravhaugsområdet fra jernalderen, Vardehaug.

Plassen er i dag lite tilgjengelig, men med Sparebankstiftelsens bidrag på kr 150.000, blir den ryddet og parkmessig opparbeidet for publikum.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?