Greenslia Velforening

Greenslia Velforening får 300.000 kroner i 2014 til tilrettelegging av ski- og turløype.

Velforeningen jobber med ulike nærmiljøtiltak. Gamleveien mellom Hamremoen og Noresund var tidligere hovedferdselsåren til Hallingdal. Da den nye veien ble bygd ble gamleveien liggende ubrukt og er nå stedvis gjengrodd.

Nå ønsker de å legge til rette for at veien skal kunne benyttes som skiløype på vinterstid og som turvei på sommeren. Det skal opparbeides en fiskeplass langs veien, og legger du ut på tur vil du også kunne oppleve kulturhistore, møte på dyr som beiter og gå forbi gamle gårder.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?