Grefsrødlåven ,Rygge Museum

RYGGE MUSEUM OG HISTORIELAG fikk 500 000 kroner til oppføring av låve i 2024

Rygge Museum og Historielag setter i gang ambisiøst arbeid med gjenreisingen av Grefsrød-låven, som vil fullføre gårdstunet ved Rygge Museum. Låven vil huse utstillinger for å fortelle Rygges rike kultur- og jordbrukshistorie, og romme undervisninglokaler for å kunne ta i mot elever på skolebesøk. Stedet brukes også av andre lokale foreninger, som Rygge bygdekvinnelag og Rygge bondelag. RYGGE MUSEUM OG HISTORIELAG har fått tildelt 500 000 kr til oppføring av låve.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?