Grendas møteplass

KILEGREND GRENDELAG får 225000 kroner til restaurering av Kilegrend bygge

Kilegrend Grendelag vil restaurere Kilegrend brygge slik at dette blir en fin og trygg møteplass for grendefolk, bygdefolk og tilreisende. Brygga er et viktig møtepunkt for alle i bygda og en god plass for aktivitet og samling.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?