Grendehus

GRØNLIO GRENDALAG får 395000 kroner til utstyr til oppgradering av grendehuset

Grønlio i Gol kommune er en bygd som opplever tilflytning og med nytt liv i bygda vil Grønlio Grendelag legge tilrette for aktiviteter i grendehuset, skape tilhørighet og dra nytte av det gode engasjementet i lokalmiljøet. Yttertak skal skiftes ut og kjelleren oppgraderes og innredes til et aktivitetsrom gjennom samarbeid og dugnad.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?