Grendehusløftet

SOCENTRAL AS fikk 4 000 000 kroner til uvikling og gjennomføring av grendehusløftet i 2024

I Norge er det mange ildsjeler som ønsker å istandsette og drive møteplasser for sitt lokalsamfunn. Noen av disse holder til i velhus og grendehus. Økonomisk bærekraftig drift av slike møteplasser kan være utfordrende og mange får det ikke til. Samtidig vet vi at inkluderende møteplasser er viktig for utvikling av gode lokalsamfunn. SOCENTRAL AS har fått tildelt 4.000.000 kroner til utvikling og gjennomføring av grendehusløftet, som skal bidra med verktøy og metode for dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?