Grendeutvalget i Saksumdal, «GriS».

Grendeutvalget i Saksumdal, «GriS». får 30000 kroner til tilrettelegging for kultursti. Den gamle veien gjennom Saksumdal er tildels gjengrodd og stedvis utilgjengelig for historieinteresserte turgåere og treningsglade saksumdøler. Rinna idrettslag har arbeidet med å ruste opp den gamle veien slik at den kan benyttes som treningsvei både sommer og vinter. Grendeutvalget samarbeider med idrettslaget om dette, og vil gjøre veien til en kultursti i det den går gjennom et lokalhistorisk veldig interessant område. De vil sette opp tavler langs veien, med historiske og biologiske opplysninger.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?