Grenland Skateboardklubb

Grenland Skateboardklubb får 100.000 kroner til skateutstyr og skateelementer for de minste.

Klubben tar stort sosialt ansvar i lokalmiljøet og legger ned mange timer med frivillig arbeid hver uke. Høsten 2015 oppdaget de at den yngste skateren var 14 år. Det ønsket de å gjøre noe med og etablerte dermed “Kidskate”. Hver tirsdag kommer nå 25 ivrige barn for å stå på brett. Klubben ønsker å gi de yngste medlemmene et mer tilrettelagt miljø og har stort behov for utstyr til dette.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?