Grillmuligheter på Røsholmstranda

Ringerike og Hole Røde Kors får 40.000 kroner til griller og benker.

Foreningen har 900 medlemmer og mange engasjerte frivillige som bidrar til lokale aktiviteter i Ringerike og Hole. I 2015 inngikk de en avtale med Ringerike kommune om driftsansvaret for det kommunale friområdet Røsholmstranda, et naturområde på 56 mål ved Tyrifjorden. Her er det tilrettelagt for flotte natur- og friluftsopplevelser. For å redusere bruken av engangsgriller på området ønsker de å montere fellesgriller slik at alle besøkende kan benytte disse. Det skal også settes ut benker og bord i området.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?