Grønkjær Helsesportsenter

Grønkjær Helsesportsenter får 100.000 kroner for å tilrettelegge aktivitetsanlegg for funksjonshemmede.

Grønkjær Helsesportsenter er et samarbeidsprosjekt mellom mange idrettslag i Notodden, Bø og Sauherad kommune.

Det omfatter et stort arbeid for å legge til rette for funksjonshemmede med opparbeidelse av løypetraseer, varmebu og et helt nytt bygg med garderober og lagerplass for hjelpeutstyr til de funksjonshemmede.

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med kr 100.000 til den aktivitetsskapende delen av helsesportssenteret.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?