Grønkjær Skisenter

Grønkjær Skisenter får 300000 kroner til varmetelt med benker og bord. Senteret er et samlingssted for skiforeninger av alle slag, og det gjennomføres konkurranser og renn i området hele sesongen gjennom. Årlig har de besøk av rundt 30.000 mennesker. De ønsker å arrangere flere barnearrangementer og trenger derfor et oppvarmet inneareal.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?