Grønland KulturLab

TØYEN UNLIMITED får 1000000 kroner til kurs i håndverk, dokumentasjon og produksjon av utstilling

Fram mot åpning av Plakathuset på Grønland i 2022, skal ungdommer koble sitt eget kulturuttrykk med Grønlands rike og flerkulturelle historie. Det skal skje gjennom et prosjekt ledet av Tøyen Unlimited der ungdommer får opplæring i tradisjonshåndverk, dokumentere lokalhistorie og til slutt skal alt samles i en stor utstilling knyttet til åpningen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?