Grønlands bankende hjerte

OSLO MUSEUM får 2500000 kroner til tilrettelegging av lokaler til publikumsaktivitet

Interkulturelt Museum på Grønland fortsetter å omskape museet til en trygg og god møteplass for barn og unge i lokalmiljøet. Huset skal fylles med utstillinger, kunst og kulturopplevelser, debatter, festivaler med mer. Organisasjoner, foreninger og ungdommer fra nærmiljøet skal få ta eierskap til stedet og være med å skape aktivitet der.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?