Grønlands bankende hjerte

OSLO MUSEUM får 1056000 kroner til møteplass for nærmiljøet på museet

Interkulturelt Museum på Grønland er en del av Oslo Museum. Med en oppgradering av lokalene og hagen, samt utvidede åpningstider, skal de gi et nytt tilbud til området. Nå vil de bli en trygg og god møteplass for barn og unge i lokalmiljøet. Lokalene skal fylles med utstillinger, kunst og kulturopplevelser, debatter, festivaler med mer. De skal gi ungdom en sterk stemme inn for å påvirke utviklingen på museet og lokale ungdommer skal engasjeres og være rollemodeller i sitt nærmiljø.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?