Grønn dag i skoler og barnehager

STIFTELSEN FEE NORWAY får 1280000 kroner til å etablere en grønn aktivitetsdag

Grønt Flagg ønsker å etablere en grønn aktivitetsdag for barnehager og skoler i hele Norge. Dagen skal knyttes opp mot FNs miljødag 5. juni og skal være en måte å vise barn og unge hvordan deres handlinger kan påvirke miljøet. Dagen skal gi håp, men også fortelle omverdenen at det vi trenger først og fremst er handling. Grønt Flagg vil sette sammen en pakkeløsning som skoler og barnehager enkelt kan ta i bruk, for å gjennomføre en slik dag.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?