Grønne klasserom i Asker

ASKER KOMMUNE SEKTOR OPPVEKST OG UTDANNING får 450000 kroner til utstyr, opplæring og veiledning i prosjekt grønne klasserom

Gjennom prosjekt “Grønne klasserom” får elevene delta i dyrking av spiselige vekster, og får gjennom det kjennskap og kunnskap om matproduksjon, klima og kretsløp. Lærere får veiledning i hvordan dyrkeutstyret skal benyttes og undervisningsopplegg som kan knyttes til dette.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?