Grønne klasserom

ASKER KOMMUNE SEKTOR OPPVEKST OG UTDANNING får 490000 kroner til utstyr til grønne klasserom

Barneskolen i Asker skal jobbe med bærekraftsmålene blant annet gjennom prosjekt “grønne klasserom”. I prosjektet skal elevene få mulighet til å dyrke innendørs og gjennom det få kjennskap og kunnskap om matproduksjon, klima og kretsløp. Lærere vil få veiledning i hvordan dyrkeutstyret skal benyttes og undervisningsopplegg som kan knyttes til dette.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?