Grønnsak- og håndverksklubben

OSLO KOMMUNE BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND får 53000 kroner til planter og gjerde

Søndre Aas gård er en fritidsklubb og åpen gård bestående av 100 mål pleiet kulturlandskap. Der
har de sauer, griser, høner og hester. Grønnsak- og håndverksklubben er en aktivitet de har hver
tirsdag, og der dyrker de grønnsaker og urter og lager mat om høsten. Nå ønsker de å utvikle
produksjonen og plante inn flerårige spiselige vekster i hagen med grønt plantedekke, slik at det
ikke blir etterlatt åpen jord etter høsting. Et slikt tiltak blir utrolig viktig for å vise og formidle
hvordan vi må endre måten vi produserer mat på.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?