Grønt lys for idrett

VIKEN IDRETTSKRETS fikk 10 000 000 kroner til videreføring av støtteordningen “Grønt lys for idrett” i 2024

Ordningen legger til rette for at gamle lysanlegg med glødepærer og utdøende teknologi kan erstattes av moderne og energisparende LED-lys. Ordningen innretter seg mot utendørs anlegg som fotballbaner, lysløyper og skianlegg. Det skjer i spleiselag med bl.a. spillemidler og egeninnsats fra idrettslag og kommuner, og det er tredje gang Sparebankstiftelsen DNB bidrar til ordningen. Den forvaltes i felleskap med idrettskretsene på hele Østlandet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?