Grovmessing til AKS-ensembler!

ILA OG BOLTELØKKA SKOLEKORPS fikk 150 000 kroner til innkjøp av musikkinstrumenter i 2024

Ila og Bolteløkka skolekorps har fått tildelt midler til innkjøp av musikkinstrumenter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?