Grüner Fotball IL

Grüner Fotball IL får 47.000 kroner til oppgradering av kiosk. Laget organiserer 450 aktive barn og ungdommer i bydelen Sagene og Grünerløkka i Oslo. Klubben drives med stor dugnadsinnsats og får stadig flere medlemmer.

Nå ønsker de å pusse opp den nedslitte kiosken og møteplassen på Dælenenga Idrettsplass. Kiosken driftes av frivillige voksne fra barne- og ungdomslagene, og er et fint samlingspunkt for alle barn og unge på treninger og kamper. Den er også et flott møtested for barnas foreldre og foresatte.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?