Gudeberg skole

E&K HOLDING AS får 300000 kroner til lekeapparater til uteområder

FAU ved Gudeberg Barne og Ungdomsskole, ønsker i samarbeid med skolen å oppgradere skolegården med nye og trygge apparater. FAU får midler, som sammen med skolens bidrag, vil gi skolegården et løft og bedre muligheter for lek og aktivitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?