Guidebok for Ljanselva

Miljøprosjekt Ljanselva får 20.000 kroner til trykkeutgifter for guidebok om Ljanselva.

Foreningen ønsker å spre kunnskap om Ljanselvas natur og kulturminner til skoleelever og den oppvoksende generasjon, slik at de kan ta vare på vassdraget for fremtiden. De har arrangert ryddedugnader og vandringer langs elva med deltagere i alle aldre. Nå ønsker de å lage en guidebok for vandring langs elva fra Nøklevann til Bundefjorden. Den skal distribueres til skoler, barnehager, bydeler, bibliotek og husstander i nærmiljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?