Guttas Campus Oslo og Viken

GUTTAS CAMPUS AS får 6000000 kroner til gjennomføring av Guttas Campus i Oslo i 3 år og etablering av Guttas Campus i Viken.

Guttas Campus er en to ukers intensiv læringscamp for gutter som er ferdige med 9.klasse og som opplever at skolen er utfordrende. På læringscampen får guttene hjelp til lesing, skriving og matematikk i tillegg til å utfordre seg selv sosialt. I tillegg til det rent faglige lærer guttene om gode vaner knyttet til søvn, riktig kosthold, fysiske aktivitet og sosialt samvær. Etter campen får guttene gruppementoring to ganger i måneden gjennom hele 10. klasse. Hovedmålet til campen er å støtte guttene i den faglige og sosiale utviklingen, slik at de står bedre rustet til å mestre livet og fullføre videregående opplæring. Deltakelse er frivillig og gratis. Guttas Campus får støtte til å videreføre læringscampen og gruppementoringen i Oslo for perioden 2022-2024 samt etablering av Guttas Campus i Viken fra 2023.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?