Guttas Campus

På Guttas Campus får gutter i niende klasse, som ønsker å forbedre seg faglig, sosialt og personlig, en intensiv læringscamp.

Guttas Campus er en to ukers intensiv læringscamp med oppfølging på mentorsentre i halvannet år etter campen.

Målgruppen er gutter i 9. klasse som opplever skolen som utfordrende, men som ønsker å forbedre seg markant både faglig, sosialt og personlig. Deltakelse er frivillig og gratis.

Se også: guttascampus

Tildelinger

2022: 6.000.000 kroner til gjennomføring av Guttas Campus i Oslo i 3 år og etablering av Guttas Campus i Viken.

2020: 1.000.000 kroner til læringscamp og mentorsentre for 2021-kullet i Oslo.

2019: 1.500.000 kroner til Guttas Campus.

2018: 500.000 kroner til læringscampen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?