Gym- og turnutstyr

Sagene IF allidrett får 150.000 kroner til gym- og turnutstyr.

Klubben er et fleridrettslag og har opplevd sterk medlemsvekst de siste årene. En stor del av denne veksten står allidrett for, som er et tilbud til barn fra 3-5 år og handler om å øve seg på grunnleggende motoriske ferdigheter gjennom lek og moro. De ønsker å kjøpe inn nytt gym- og turnutstyr uten å øke avgiften, da mange av barna i bydelen lever i inntektsfattige familier.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?