Ha-Bo-Na korpset

Ha-Bo-Na korpset får 100.000 kroner til instrumenter.

Korpset er et felles skolekorps for Hafslund, Borgen og Navestad i Sarpsborg. De tilbyr et trygt og sikkert musikalsk fritidstilbud til barn og unge i nærmiljøet. De siste årenes rekrutteringsarbeid har gitt resultater og siden 2013 har de økt antall medlemmer fra 12 til 36 personer. På grunn av den gledelige medlemsveksten har korpset behov for flere instrumenter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?