Habitatforbedrende tiltak i sjøørretbekk

SANDEFJORD FORVALTNINGSRÅD FOR ANADROM LAKSEFISK får 61440 kroner til gytegrus

Organisasjonen ønsker å bedre gyteområdene for sjøørreten i to gytebekker i Sandefjord.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?