Hadeland Museumslag

Hadeland Museumslag får 200.000 kroner til ferdigstillelse av kultur- og natursti.

Høsten 2013 ble det lansert natur- og kultursti langs elva Vigga. Denne ble utvidet i 2015, og det er lagt ned mye arbeid i innsamling av materiale og utforming av skilt langs stien. I september 2016 skal de arrangere “Elvelangs Vigga” og ønsker da å presentere et ferdig prosjekt med informasjonsskilt, benker og bord.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?