Hageaktiviteter til barn og unge

Voksenenga nærmiljøhage får 100.000 kroner til hagebruksutstyr og råvarer til matlaging.

Den frivillige foreningen har som formål å benytte urbant landbruk som redskap i etableringen av en lavterskel møteplass i Bydel Vestre Aker i Oslo. Med et fokus på samhandling, frivillighet og økologi skal foreningen formidle kunnskap og praktisk erfaring rundt økologisk hagebruk og matglede. Deres aktiviteter bidrar til inkluderende og gode bomiljø, gir rom for rekreasjon og sosialisering, og er helsefremmende. Det søkes om støtte til planlegging og gjennomføring av hageaktiviteter for barn og unge.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?