Hagebruk på Bygdøy

Stiftelsen Norsk Folkemuseum, Avdeling Bygdø Kongsgård får 250.000 kroner til utstyr for aktivt hagebruk.

Bygdø Kongsgård er en del av stiftelsen Norsk Folkemuseum, som er ansvarlig for driften av gården. Gartneriet på Bygdø Kongsgård har lenge ligget brakk, men rehabiliteres nå for å bli et senter for formidling av urbant- og bynært landbruk. Det urbane landbrukssenteret på Gartneriet skal inspirere og spre kunnskap om landbruk, hagebruk, dyrking og foredling av mat, samt være en levende grønn møteplass i hovedstaden. Det skal bygges opp et mangfoldig og produktivt hagebruk som skal driftes av gartnere, kokker, mennesker i arbeidstrening, lærlinger, praktikanter og frivillige.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?