Hageglede på Rykkin

Persillehagen får 235.000 kroner til utstyr til parsellhage.

Foreningen Persillehagen er en gruppe personer med ulike nasjonaliteter og interesser på Rykkin. De har lenge hatt et ønske om å ha et sted å dyrke og drive hagestell. I samarbeid med Bærum kommune har de nå fått tilgang til en tomt, hvor de har som mål å ferdigstille en parsellhage i løpet av sommeren 2017. Dyrking og hagestell er helsefremmende og parsellhagen vil være med på å skape en fin sosial møteplass i lokalmiljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?