Hagekunstprosjekt

Henie Onstad Kunstsenter (HOK) fikk 700.000 kroner til et samtidskunstprosjekt knyttet til den kommende Nikolai Astrup-utstillingen i juni 2016.

Tiltaket er et nyskapende hageprosjekt, inspirert av Astrups mangfoldige gartnervirksomhet på Astrup-tunet i Jølster, og som knyttes til dagsaktuelle problemstillinger som bærekraft, økologisk matproduksjon og klima/miljøspørsmål.

I prosjektet deltar seks kunstnere som tidligere har vist en særlig interesse for natur og økologi: Ingrid Book og Carina Heden, Benjamin Ahmed Huseby, Åsa Sonjasdottir, Amy Fraceschini og Martin Lundberg.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?