Hageparkene

Hageparkene får 200.000 kroner til utstyr til matlaging, benker og bord, ildsted og materialer til lavvo i Trosvik Hagepark.

Hageparkene arbeider for å skape sosiale møteplasser for å fremme inkludering og integrering, og å bygge opp bevissthet, kunnskap og praktisk kompetanse om økologi og miljøvennlighet.

Målet med stedet er at mennesker møtes, deler erfaringer og får ny kunnskap om dyrking, miljø, økologi, bærekraftig utvikling, gjenbruk og annet som forbinder mennesker på tvers av alder og kulturer.

Hageparkene fremmer en naturlig integrering og inkludering ved å etablere en plass for å dyrke og lage mat, noe som går igjen i alle kulturer, og som alle har et forhold til. Lavvoen blir et flott møtested for barna ved skolene og barnehagene, og for lokalbefolkningen forøvrig.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?