Haglebu utvikling

Haglebu utvikling får 400.000 kroner til utbedring av turløyper.

Haglebu Utvikling er en sammenslutning av turistbedrifter og grunneiere på Haglebu. De har som formål å utvikle Haglebu som turiststed både for hytteeiere i området og for allmenheten. De arbeider med å skape nye aktivitetstilbud og å videreutvikle de eksisterende.

De vil utbedre og videreutvikle eksisterende turløyper rundt Haglebuvannet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?