Håkkihoder – skøytetrening i Aks-tiden

SOCENTRAL AS fikk 121 500 kroner til utlånsutstyr til hokkuhoder i 2024

Håkkihoder griper an idrettsrekruttering på en ny måte for å inkludere barn fra lavinntektsfamilier og innvandrerbakgrunn, gjennom gratis skøytetrening i skoletiden ved utvalgte skoler i Oslo. Tiltaket fokuserer på sterkt pedagogiske og helhetlige aktiviteter, samtidig som de utvikler en nasjonal modell for partnerskap og finansiering mellom offentlig og frivillig sektor. So Central har fått tildelt 121.500 kroner, til utlånsutstyr til Håkkihoder.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?