Halden Frivilligsentral

Halden Frivilligsentral får 75.000 kroner til utstyr og materiell til prosjektet “Ta den ring og la den vandre”.

Drivkraften i frivilligsentralen er frivilliges ønske og engasjement til å være med på dugnadsarbeid. Der er det ingen reservebenk, alle får plass på frivilliglaget. De samarbeider på kryss og tvers i kommunen og er en møteplass som formidler kontakt mellom ulike grupper. “Ta den ring og la den vandre” er et lavterskelprosjekt, der gamle leker, sangleker og aktiviteter formidles til barn og unge gjennom generasjonsmøter. Prosjektet har som mål å bygge fellesskap og gjennom innsamling av gamle leker skal de også lage en utstilling.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?