Haldenvassdragets Kanalmuseum

100.000 kroner er bevilget til forskningsrom for barn og unge.

Haldenvassdragets område har et enestående biologisk mangfold. I de senere år har det skjedd en forurensing av vassdraget i form av en oppblomstring av blågrønne alger. For å bekjempe disse trengs det kunnskaper om sammenhenger i naturen.

Kanalmuseet ønsker å restaurere et uthus som skal innredes til undervisningsrom hvor unge kan foreta analyser av vannprøver og andre oppgaver. Sparebankstiftelsen har bevilget 100.000 kroner til dette forskningsrommet for barn og unge.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?