Hålogaland Samiske Forening

Hålogaland Samiske Forening får 80.000 kroner til en kultur- og natursti.

Hålogaland Samiske Forening har som mål å opprettholde, ta vare på og videreføre samisk kultur.

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget kr 80.000 til opparbeidelse og tilrettelegging av en kultur- og natursti fra E6 på lapphaugen i Troms til Lotvannet, 8 km inn i fjellheimen. Det skal i tillegg bli skiltet ved de mest kjente kultur- og forminner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?