Halvtimen for havet

NORGES SEILFORBUND får 500000 kroner til utstyr, materiell, kurs og ryddeaktiviteter i prosjekt «halvtimen for havet»

Forbundet har gjennom flere år jobbet aktivt for å skape miljøbevissthet blant sine medlemmer. De har også gjennomført flere ryddeaksjoner langs Norges kyst og bidratt til å fjerne mye plast fra havet – og hindre at plast finner veien ut i havet. Gjennom «halvtimen for havet», skal forbundets medlemsforeninger oppfordres til å sette av en halvtime til å rydde søppel, så ofte som mulig. I tillegg skal de få og spre kunnskap om miljø og marin og marin forsøpling gjennom foredrag og kursvirksomhet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?