Hamar Idrettslag

Hamar Idrettslag ved turngruppen får 150.000 kroner til apparater og utstyr.

Turngruppen har hele 300 medlemmer, og opplever stadig økende interesse. Gave fra Sparebankstiftelsen DNB vil være med på å sikre flere apparater og en mer fullverdig turnhall.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?