Hamar Naturskole

Hamar Naturskole får 70 000 til innkjøp av relevant utstyr til sitt klimaprosjekt.

Hamar Naturskole legger til rette for praktisk arbeid for grunnskolen i Hamar gjennom opplegg og prosjekter innenfor natur, miljø og friluftsliv. Naturskolens målsetteing er å skape interesse og nysgjerrighet for naturfaget, for der igjennom å gi barn og unge kunnskaper om natur og miljø.

Naturskolen ønsker å sette i gang et større klimaprosjekt koblet mot forandringer i naturen. I prosjektet vil skolene gjennom to uker vår og høst “måle været”, dvs temperatur, nedbør, vind- og vindretning, luftfuktighet og lufttrykk og lage værstatistikker for sitt område. Etter hvert kan skolene sammenligne sine tall, og forske på forskjeller.

Formålene er å:

– gi elevene kunnskaper om klima – og dermed også om jorda og universet og hvordan værsystemene fungerer i et større perspektiv

– skape interesse, nysgjerrighet og forståelse for bruk av tall gjennom praktisk matematikk

– øke kunnskapene om klodens værsystemer og klima generelt, og bruke skolenes nærmiljø som praktisk arena som eksempel

Hamar Naturskole får 70 000 til innkjøp av relevant utstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?