Hammer Turn

Hammer Turn får 40.000 kroner til turnutstyr. Turngruppa får pengestøtte til to prosjekter. Det ene er et tilbud for en gruppe barn med Down Syndrom. Dette er barn som trenger spesiell stimulans, og i turn får de trening i koordinasjon, styrke og balanse, samt tilrettelagt lek.

Nå skal turngruppa kjøpe inn litt mer tilpassede apparater og utstyr til disse treningene. Det andre prosjektet er for ungdommene, denne gruppen trenger utstyr som gir litt mer “action” på trening.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?