Håndverksfestivalen

NASJONALBIBLIOTEKET får 250000 kroner til utstyr og tilrettelegging av ny fløy for praktisk formidling

Nasjonalbiblioteket arrangerer håndverksfestival, og ønsker å løfte fram tradisjonshåndverk gjennom formidling for ung og flerkulturell målgruppe. Formidlingen skal kombinere aktiv deltakelse, møter mellom generasjoner og kulturer, og aktualisering av historien. Programmet består av verksteder, samtaler og foredrag. Med festivalen vil de trekke frem ulike håndverkstradisjoner som er en sentral del av vår kulturhistorie, og som står i fare med å forsvinne. Sparebankstiftelsen har støttet utstyr, samt tilrettelegging av lokaler for praktisk formidling.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?