Håndverkskurs på Vøienvolden gård

Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus arrangerer håndverkskurs for skoleelever.

Alle foto: Anne Aarvig Falster

“Håndverkskurs for barn” er en dag på Vøienvolden gård der skoleelever får lære om tradisjonelle håndverksteknikker og hvordan man bygger et hus.

Elevene deltar en hel skoledag og går igjennom fire ”Håndverksposter”. Postene tar for seg mur, laft, maling og vindusrestaurering.

Barn på 6. klassetrinn i bydel Sagene i Oslo har fått tilbudet.

Tildeling

Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus fikk 100.000 kroner i 2020 til håndverkskurs for barn.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?