Håndverkskvartalet på Maihaugen

Stiftelsen Lillehammer Museum får 5 millioner kroner til etablering av Håndverkskvartalet, med verksteder for formidling av tradisjonshåndverk.

Lillehammer museum skal frem mot byens 200års jubileet i 2027, gjenskape et tidsriktig, historisk Lillehammer fra 1927 på friluftsmuseet på Maihaugen. Byen på Maihaugen skal utvides for å fortelle om håndverkstradisjoner og industrialiseringen av Norge, med verksteder, kraftstasjon og fabrikker. Det er allerede flere verksteder i Byen som formidler ulike typer håndverk.

Frem mot jubileet skal flere bygninger flyttes fra sentrum og internt på museet, for å etablere Håndverkskvartalet. Lillehammer museum og Maihaugen har hatt nasjonalt ansvar for håndverk siden 1921. Norsk håndverksinstitutt (NHI) ble opprettet i 1987 og ligger i samme område som Håndverkskvartalet nå etableres. Museet skal ha mye aktivitet og formidling i verkstedene gjennom hele året.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?