Håndverksløftet i kulturskolen -TILLEGG

NORSK KULTURSKOLERÅD fikk 5 052 000 kroner til opprette varige kurs- og aktivitetstilbud innen tradisjonshåndverk i hele landet i 2024

Norsk kulturskoleråd fikk støtte i 2023 til å utvikle tilbud innen tradisjonelt håndverk i kulturskoler i hele landet. Det skal gjøres gjennom søkbare utviklingsmidler til kommunene øremerket kompetanseheving, oppgradering av verksteder og nettverksbygging mellom lærere innen håndverksfagene. Mer håndverk i kulturskoletilbudet vil gi barn og unge anledning til å bli kjent med materialer og verktøy, og oppleve glede og mestring ved å skape noe nyttig med egne hender. Norsk kulturskoleråd får en tilleggstildeling på 5 052 000 kr. for å skape håndverkstilbud i lokale kulturskoler.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?