Håndverkstun ved Follo museum

Museene i Akershus (MiA) skal etablere et håndverkstun på Follo museum ved Drøbak.

Tunet skal bli hjertet i en regional formidlings- og opplæringsarena for bygningsvern, tradisjonshåndverk og immateriell kulturarv for Østfold og Akershus.

Follo museum, Akershus bygningsvernsenter og opplæringskontoret Tradisjonshåndverk, alle avdelinger ved MiA, vil samlokalisere aktivitetene sine her.

Et nytt hus, “Håndverkets hus”, er delfinansiert gjennom statlig og fylkeskommunale tilskudd, og sammen med ombygging av eksisterende bygningsmasse og arenaer utendørs for formidling og aktivitet, vil tunet sette gode rammer for opplæring, formidling og kursvirksomhet tilpasset ulike målgrupper.

Brukerne av håndverkstunet, museumsbesøkende og turgåere vil få opplevelsen av et levende museum som yrer av aktivitet gjennom uken og året.

Håndverkstunet skal bli et sted som inspirerer og utdanner til bærekraftige løsninger for fremtiden, i samarbeid med lokalmiljøet og gode partnere.

Tildeling

MIA – MUSEENE I AKERSHUS fikk tildelt 16 millioner kroner i 2022 til rehabilitering av bygg og tilrettelegging av museet til formidling og aktivitet innenfor tradisjonshåndverk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?