Håndverkstunet på Norsk Folkemuseum

NORSK FOLKEMUSEUM får 20000000 kroner til håndverkstunet, tilrettelegging og istandsettelse av bygninger med fokus på kompetanseoverføring av tradisjonshåndverk

Østlandstunet på Norsk Folkemuseum skal tilrettelegges med et håndverkstun. Her skal håndverkstradisjoner kunne formidles til skoleklasser og andre besøkende. Det skal brukes som formidlingsarena med verksteder til bruk for kurs og opplæring i håndverk opp mot videregående utdanning, fagskole og høyere utdanning. Frivillige organisasjoner og foreninger kan også bruke håndverkstunet i sin formidling av immateriell kulturarv. Museet ønsker å ta et ansvar for å ivareta den kompetansen landet trenger innenfor bygningsvernet og i arbeidet med kulturminner, og bidra til en bærekraftig tilnærming med fokus på kvalitet og holdbarhet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?